Đang xem Cách ứng phó với các tình huống phát sinh như: sốt, khó thở... tại nhà theo Hướng dẫn của Bộ Y tế

Cách ứng phó với các tình huống phát sinh như: sốt, khó thở... tại nhà theo Hướng dẫn của Bộ Y tế

Cần làm gì khi có các dấu hiệu như sốt, khó thở tại nhà?
Có thể bạn quan tâm