Cầm điện thoại khi đi vệ sinh, nên hay không?

Nhiều người coi việc vừa đi vệ sinh vừa cầm điện thoại là sự tận hưởng khoảng trời riêng tư. Nếu bạn cũng có thói quen đó thì hãy bỏ ngay lập tức.
Có thể bạn quan tâm