Casio sẽ ra mắt đồng hồ thông minh để cạnh tranh với Apple Watch?

Video News
Mutex / Mutex
Bạn nghĩ sản phẩm này có "đủ trình" để cạnh tranh với Apple Watch?
Có thể bạn quan tâm