Đang xem CEO Nhật gây tranh cãi khi đăng đàn chê shipper Việt trông "bẩn bẩn", làm mất không khí sang trọng ở Starbucks

CEO Nhật gây tranh cãi khi đăng đàn chê shipper Việt trông "bẩn bẩn", làm mất không khí sang trọng ở Starbucks

Video News
Mutex / Mutex
Trong bài viết của mình, anh ta còn dùng những từ ngữ như "bẩn thỉu", "làm mất mỹ quan"...để nói về những người làm nghề shipper.
Có thể bạn quan tâm