Đang xem Cha gạt nước mắt, ngồi bần thần ngày tiễn con theo chồng: "Con gái nuôi bao nhiêu năm đùng 1 cái bị đón đi"

Cha gạt nước mắt, ngồi bần thần ngày tiễn con theo chồng: "Con gái nuôi bao nhiêu năm đùng 1 cái bị đón đi"

Vì con đã từng là đứa con gái bé bỏng nằm trong vòng tay cha...
Có thể bạn quan tâm