Đang xem Cha sẽ dành cho con những điều tốt nhất, bảo vệ con trước những khó khăn của cuộc sống

Cha sẽ dành cho con những điều tốt nhất, bảo vệ con trước những khó khăn của cuộc sống

Đúng là "tình cha ấm áp như vầng thái dương" mà.
Có thể bạn quan tâm