Đang xem Chắc mình các ông có sự nghiệp

Chắc mình các ông có sự nghiệp

Tôi đùa đấy! Hết yêu thì chia tay, có mối mới ngon hơn thì chia tay,… còn sự nghiệp chỉ là bao biện. Việc sự nghiệp chưa ổn là vì các anh chưa đủ cố gắng chứ liên quan gì các chị em.
Có thể bạn quan tâm