Đang xem Chân dung người vợ kín tiếng đã thay đổi cả cuộc đời MC Lại Văn Sâm

Chân dung người vợ kín tiếng đã thay đổi cả cuộc đời MC Lại Văn Sâm

Ông từng khẳng định: “Nếu không gặp vợ tôi thì có khi tôi lại không được tử tế như bây giờ”.
Có thể bạn quan tâm