Đang xem "Chết chìm" trong đôi mắt của Trần Nghĩa - chàng trai sinh ra để vào vai Ngạn trong "Mắt biếc"

"Chết chìm" trong đôi mắt của Trần Nghĩa - chàng trai sinh ra để vào vai Ngạn trong "Mắt biếc"

Xem xong những hình ảnh này, có lẽ bạn sẽ yên tâm rằng Trần Nghĩa chính là diễn viên phù hợp để vào vai Ngạn si tình của "Mắt biếc"
Có thể bạn quan tâm