Đang xem “Chị đẹp” Mỹ Tâm từng bảo Mai Tài Phến nên lấy vợ Đà Nẵng, anh chàng thì “hạnh phúc nhân đôi!”

“Chị đẹp” Mỹ Tâm từng bảo Mai Tài Phến nên lấy vợ Đà Nẵng, anh chàng thì “hạnh phúc nhân đôi!”

Thì ra đây chính là lý do khiến Mai Tài Phến "hạnh phúc nhân đôi'!
Có thể bạn quan tâm