Đang xem “Chị Huệ” Thu Quỳnh: “Ngoài 30 tuổi rồi vẫn nằm trong vòng tay bố mẹ, nếu không có sự ủng hộ của bố mẹ, có những khó khăn, mình không vượt qua được”

“Chị Huệ” Thu Quỳnh: “Ngoài 30 tuổi rồi vẫn nằm trong vòng tay bố mẹ, nếu không có sự ủng hộ của bố mẹ, có những khó khăn, mình không vượt qua được”

Video News
Mutex / Mutex
Đúng như tựa phim "Về nhà đi con", Thu Quỳnh tâm sự, những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, cô đã từng định gieo mình từ gác thượng, nhưng tình yêu thương và vòng tay của bố mẹ đã kéo cô ở lại...
Có thể bạn quan tâm