Đang xem Chi tiết các hoạt động được mở/đóng tại TP.HCM từ ngày 1/10

Chi tiết các hoạt động được mở/đóng tại TP.HCM từ ngày 1/10

Từ ngày 1/10, người đã tiêm vắc-xin Covid-19 được tham gia nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội tại TP.HCM, dưới đây là thông tin chi tiết.
Có thể bạn quan tâm