Đang xem Chia sẻ của Youtuber đình đám Tân Một Cú về việc sinh viên RMIT có thực sự toàn con nhà giàu?

Chia sẻ của Youtuber đình đám Tân Một Cú về việc sinh viên RMIT có thực sự toàn con nhà giàu?

Khi nhắc đến RMIT người ta thường nghĩ đến con nhà giàu hay trường dành cho những "cậu ấm cô chiêu". Nhưng thực tế không phải bạn sinh viên nào trong trường cũng giàu nứt đố đổ vách như bạn thường nghĩ.
Có thể bạn quan tâm