Đang xem Chính phủ Trung Quốc yêu cầu Tesla thu hồi lại gần như toàn bộ xe điện đã bán ra

Chính phủ Trung Quốc yêu cầu Tesla thu hồi lại gần như toàn bộ xe điện đã bán ra

Mối quan hệ giữa Elon Musk và Trung Quốc "sứt mẻ", chính phủ yêu cầu Tesla thu hồi lại gần như toàn bộ xe điện đã bán ra.
Có thể bạn quan tâm