Đang xem Chồng từng yêu chiều vợ tưởng chết, ngờ đâu con chưa biết ăn dặm đã bỏ theo gái. Ai bảo chồng thương vợ là không ngoại tình!

Chồng từng yêu chiều vợ tưởng chết, ngờ đâu con chưa biết ăn dặm đã bỏ theo gái. Ai bảo chồng thương vợ là không ngoại tình!

Video News
Phạm Linh Nhi‎ / Tri Thức Trẻ
Trên đời này chỉ có 2 loại đàn ông, 1 là phản bội 1 lần và 2 là phản bội cả đời. Nếu phụ nữ chúng ta cho loại đàn ông thứ nhất có cơ hội chuộc lỗi, ắt anh ta sẽ biến thành loại đàn ông thứ 2.
Có thể bạn quan tâm