Đang xem Chủ nhà tổ chức hội nghị thưởng đỉnh Mỹ - Triều: Cơ hội có tiền cũng không mua được

Chủ nhà tổ chức hội nghị thưởng đỉnh Mỹ - Triều: Cơ hội có tiền cũng không mua được

"Nếu cứ đo đếm giá cả của mọi thứ trên đời này thì bạn sẽ bỏ lỡ những điều thật sự quan trọng. Và trong trường hợp này, điều quan trọng là hội nghị thượng đỉnh đã được tổ chức..."
Có thể bạn quan tâm