Đang xem Chungha tham gia diễn xuất phân đoạn nhỏ cùng Cha Eunwoo (ASTRO)

Chungha tham gia diễn xuất phân đoạn nhỏ cùng Cha Eunwoo (ASTRO)

YouTube Original series 《Top Management》 All episodes available now with YouTube Premium Subscribe to YouTube Premium - https://www.youtube.com/premium/originals To see if YouTube Premium is available in your country, click here: https://goo.gl/UEojxv. ​Follow:​ ▶ YouTube Originals Korea ​TW: https://twitter.com/ytoriginals_kr ▶ YouTube Originals Korea​ ​IG:​​ ​https://www.instagram.com/youtubeoriginals_kr/ ​▶ S.O.U.L IG:​​ ​https://www.instagram.com/soul.starlight/ -- 청하와 함께 영화 촬영에 들어가게 된 연우 연습하는 중에도 연우의 머릿 속엔 오직 한 사람 뿐이다 과연 연우는 그녀의 행복을 빌어주며 보낼 수 있을까?
Có thể bạn quan tâm