Đang xem Chuyện cổ tích đời thực: Cô nhân viên "quèn" tại Gucci trở thành bạn gái của Cristiano Ronaldo

Chuyện cổ tích đời thực: Cô nhân viên "quèn" tại Gucci trở thành bạn gái của Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez của ngày hôm nay di chuyển bằng chuyên cơ riêng, được trợ cấp 100.000 đô mỗi tháng.
Có thể bạn quan tâm