Đang xem Chuyện về Laika - chú chó “phi hành gia” dũng cảm và cô độc

Chuyện về Laika - chú chó “phi hành gia” dũng cảm và cô độc

Nếu nói về sự cô đơn thì có lẽ Laika là chú chó cô đơn nhất trong Dải ngân hà.
Có thể bạn quan tâm