Đang xem Clip bổ sầu riêng nhỏ bằng trái trứng vịt (Nguồn: @user6766464127228)

Clip bổ sầu riêng nhỏ bằng trái trứng vịt (Nguồn: @user6766464127228)

Trái sầu riêng nhỏ như trái trứng vịt, bổ ra có đúng một múi nhưng ai cũng bất ngờ với thứ bên trong.
Có thể bạn quan tâm