Đang xem Clip thực hiện thử thách son môi cực lầy của Min

Clip thực hiện thử thách son môi cực lầy của Min

K14 / K14
Thay vì để thỏi son ngay ngắn ở xương quai xanh đơn thuần, Min đã thực hiện thử thách theo cách bá đạo nhất.
Có thể bạn quan tâm