Đang xem Clip: Trấn Thành livestream kể chuyện bị fan túm áo, khung ảnh hổn loạn khiến anh phải huỷ lịch trình tại Đà Nẵng (Nguồn: Facebook MC Trấn Thành)

Clip: Trấn Thành livestream kể chuyện bị fan túm áo, khung ảnh hổn loạn khiến anh phải huỷ lịch trình tại Đà Nẵng (Nguồn: Facebook MC Trấn Thành)

Clip: Trấn Thành livestream kể chuyện bị fan túm áo, khung ảnh hổn loạn khiến anh phải huỷ lịch trình tại Đà Nẵng (Nguồn: Facebook MC Trấn Thành)
Có thể bạn quan tâm