Đang xem Có 1 nữ minh tinh trong dàn sao "Avengers" đẹp thần thánh đến mức Angelina Jolie phải "crush" thầm bao năm

Có 1 nữ minh tinh trong dàn sao "Avengers" đẹp thần thánh đến mức Angelina Jolie phải "crush" thầm bao năm

Video News
Mutex / Helino
Angelina Jolie đã "crush" thầm nữ minh tinh Michelle Pfeiffer suốt bao năm, đến nay 2 người bất ngờ hội ngộ trong cùng bộ phim "Maleficent" phần 2.
Có thể bạn quan tâm