Đang xem Cô gái Việt từ chối lời cầu hôn từ thái tử Malaysia: “Phụ nữ không cần trông chờ đàn ông mang lại hạnh phúc cho mình"

Cô gái Việt từ chối lời cầu hôn từ thái tử Malaysia: “Phụ nữ không cần trông chờ đàn ông mang lại hạnh phúc cho mình"

Với cô hạnh phúc lứa đôi trước hết phải xây dựng bằng hạnh phúc của chính mình.
Có thể bạn quan tâm