Đang xem Có một kiểu yêu còn ác hơn cả sự vô tâm

Có một kiểu yêu còn ác hơn cả sự vô tâm

Sự chịu đựng, hy sinh và kiên nhẫn của phụ nữ có giới hạn thôi nhé. Họ không thể chờ các anh mãi nếu các anh cứ thích đi lạc đường!
Có thể bạn quan tâm