Đang xem Coca-Cola là doanh nghiệp gây ô nhiễm rác thải nhựa nhiều nhất thế giới

Coca-Cola là doanh nghiệp gây ô nhiễm rác thải nhựa nhiều nhất thế giới

Một cuộc kiểm toán toàn cầu vừa chứng minh rằng Coca-Cola gây ô nhiễm rác thải nhựa nhiều hơn so với các doanh nghiệp khác.
Có thể bạn quan tâm