Đang xem “Con có còn thở không, con phải giữ niềm tin như giữ chính hơi thở mình” và đau đớn tột cùng của người cha chăm con gái ưng thư

“Con có còn thở không, con phải giữ niềm tin như giữ chính hơi thở mình” và đau đớn tột cùng của người cha chăm con gái ưng thư

Video News
Mutex / Mutex
"Hãy sống như dòng nước, dù tảng đá có chặn đường thì nước vẫn cứ vượt qua, thử thách chỉ làm gia đình chúng ta yêu thương nhau hơn", đó là lời người cha nói với con gái bị ung thư.
Có thể bạn quan tâm