Con người đã tìm ra cách để du hành giữa những vì sao?

Nếu con người quyết định xách balo lên và đi tìm một mái nhà khác, vậy thì trên lý thuyết, sẽ có vô số hành tinh trong vũ trụ mà chúng ta có thể sinh sống.
Có thể bạn quan tâm