Đang xem Con trai Ronaldo đặt dấu giày trong gần 100 bàn thắng, đoạt chức vô địch tại siêu giải đấu

Con trai Ronaldo đặt dấu giày trong gần 100 bàn thắng, đoạt chức vô địch tại siêu giải đấu

Cậu bé Cristiano Ronaldo Junior đang ngày càng cho thấy tiềm năng nối nghiệp cha trong tương lai.
Có thể bạn quan tâm