Đang xem Công ty mẹ của Google đang phát triển robot có khả năng tự học từ thế giới xung quanh

Công ty mẹ của Google đang phát triển robot có khả năng tự học từ thế giới xung quanh

Nhưng hiện chúng chủ yếu chỉ làm công việc...phân loại rác.
Có thể bạn quan tâm