Đang xem Công Vinh "Đàn ông cãi vợ thì có được gì đâu, nên tôi luôn nhận sai và xin lỗi vợ"

Công Vinh "Đàn ông cãi vợ thì có được gì đâu, nên tôi luôn nhận sai và xin lỗi vợ"

Video News
Nha Nguyễn / Tri Thức Trẻ
Nghe Công Vinh nói chuyện mới thấy anh thương Thủy Tiên đến thế nào!
Có thể bạn quan tâm