Công Vinh "Đàn ông cãi vợ thì có được gì đâu, nên tôi luôn nhận sai và xin lỗi vợ"

Video News
Nha Nguyễn / Tri Thức Trẻ
Nghe Công Vinh nói chuyện mới thấy anh thương Thủy Tiên đến thế nào!
Có thể bạn quan tâm