Đang xem Continental phát triển lốp thông minh tự bơm lại khi thiếu hơi

Continental phát triển lốp thông minh tự bơm lại khi thiếu hơi

Nhà cung ứng danh tiếng Continental đang nghiên cứu chế tạo một ý tưởng lốp đột phá có khả năng tự bơm hơi lại khi xe vẫn đang vận hành.
Có thể bạn quan tâm