Đang xem Cư dân mạng tranh cãi ầm ĩ về cây ổi chỉ cao một gang tay nhưng ra quả to bằng nắm đấm?

Cư dân mạng tranh cãi ầm ĩ về cây ổi chỉ cao một gang tay nhưng ra quả to bằng nắm đấm?

Nếu đúng như vậy thì cây ổi này quả thật có sức sống quá mãnh liệt.
Có thể bạn quan tâm