Đang xem "Cú lừa" thanh niên mua iPhone 11 đầu tiên trên thế giới: Apple còn chưa mở bán cơ mà?

"Cú lừa" thanh niên mua iPhone 11 đầu tiên trên thế giới: Apple còn chưa mở bán cơ mà?

Một chiếc iPhone 11 Pro xuất hiện rõ rệt trên bức ảnh, phải chẳng do có “ông chú ở Apple” mượn hộ?
Có thể bạn quan tâm