Cửa hàng của Louis Vuitton lại bị cướp

Các khách hàng của Louis Vuitton chạy tán loạn, chẳng thể ''enjoy cái moment'' này.
Có thể bạn quan tâm