Cuộc sống hiện tại của Tứ đại Thiên Vương Hồng Kông lừng lẫy

Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành và Lê Minh là những tên tuổi từng khuynh đảo châu Á. Hiện cả 4 thiên vương đều có cuộc sống riêng, ít liên lạc với nhau.
Có thể bạn quan tâm