Đã tìm ra Instagram tích xanh của trọng tài trận Việt Nam - Thái Lan: Netizen làm một việc đáng sợ!

Có vẻ như trọng tài Saoud Al-adba không dùng Facebook mà chỉ sử dụng Instagram.
Có thể bạn quan tâm