Đang xem Đại học Waterloo phát triển thành công lá nhân tạo có thể quang hợp "như thật"

Đại học Waterloo phát triển thành công lá nhân tạo có thể quang hợp "như thật"

“Tiềm năng của hệ thống mới khiến tôi hứng thú vô cùng, khám phá này có thể thay đổi tất cả”.
Có thể bạn quan tâm