Đang xem Đấm gục người khác sau va chạm giao thông, thanh niên: "Đã bảo không thích đánh nhau rồi"

Đấm gục người khác sau va chạm giao thông, thanh niên: "Đã bảo không thích đánh nhau rồi"

Sau một va chạm giao thông, hai bên đã xảy ra ẩu đả với lợi thế nghiêng về người có thể hình nhỉnh hơn.
Có thể bạn quan tâm