Đang xem Đang dẫn thì ô tô bất ngờ trôi đi, anh MC giật mình trước "tai nạn" nhưng tay giữ nguyên 1 thứ đến 10 năm sau còn được khen chuyên nghiệp

Đang dẫn thì ô tô bất ngờ trôi đi, anh MC giật mình trước "tai nạn" nhưng tay giữ nguyên 1 thứ đến 10 năm sau còn được khen chuyên nghiệp

Dựa vào bối cảnh xung quanh, nhiều người cho rằng sự cố này đã xảy ra hơn chục năm trước.
Có thể bạn quan tâm