Đang xem Đặng Siêu phát âm "family" trong câu "We are family" theo kiểu phiên âm tiếng Trung thành "pha mu lây"

Đặng Siêu phát âm "family" trong câu "We are family" theo kiểu phiên âm tiếng Trung thành "pha mu lây"

Ghi hình Running Man, Đặng Siêu phát âm "family" trong câu "We are family" theo kiểu phiên âm tiếng Trung thành "pha mu lây", bị mọi người cười trêu.
Có thể bạn quan tâm