Đề xuất nghiên cứu bỏ kỳ thi THPT

Đại biểu Phạm Văn Hòa đề xuất bỏ thi THPT, chỉ cấp bằng THPT có điều kiện cụ thể để giảm chi ngân sách nhà nước.
Có thể bạn quan tâm