Đang xem Điện ảnh Mỹ: Doanh thu cả năm 2020 cộng lại cũng không bằng 1 mình Avengers- Endgame

Điện ảnh Mỹ: Doanh thu cả năm 2020 cộng lại cũng không bằng 1 mình Avengers- Endgame

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu phòng vé của điện ảnh Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.
Có thể bạn quan tâm