Đang xem Điều gì sẽ xảy ra nếu loài cá mập Megalodon chưa bao giờ tuyệt chủng?

Điều gì sẽ xảy ra nếu loài cá mập Megalodon chưa bao giờ tuyệt chủng?

Megalodon (Otodus megalodon) được biết đến chủ yếu trong hồ sơ hóa thạch bởi những chiếc răng khổng lồ, tồn tại hàng triệu năm.
Có thể bạn quan tâm