Diva Hồng Nhung & Hà Anh Tuấn nghĩ gì về "Bolero là dòng nhạc sến súa và rẻ tiền"?

Video News
Mutex / Mutex
Đối với Hà Anh Tuấn cũng như Diva Hồng Nhung, không có loại nhạc nào là dòng nhạc rẻ tiền cả.
Có thể bạn quan tâm