Đang xem Diva Hồng Nhung & Hà Anh Tuấn nghĩ gì về "Bolero là dòng nhạc sến súa và rẻ tiền"?

Diva Hồng Nhung & Hà Anh Tuấn nghĩ gì về "Bolero là dòng nhạc sến súa và rẻ tiền"?

Đối với Hà Anh Tuấn cũng như Diva Hồng Nhung, không có loại nhạc nào là dòng nhạc rẻ tiền cả.
Có thể bạn quan tâm