Đang xem Đoạn cut cuộc cãi vã giữa Tae Oh và Sun Woo

Đoạn cut cuộc cãi vã giữa Tae Oh và Sun Woo

태오(박해준)를 고통스럽게 할 수 있다면 모든 것을 할 수 있다 자극하는 선우(김희애) "평생을 자식 잃은 지옥에서 살게 된 소감이 어때?" 이에 참았던 분노를 폭발하는 태오
Có thể bạn quan tâm