Đang xem Đoạn video ‘xoắn não’ khiến dân mạng tranh cãi ầm ầm xem liệu cậu bé đang quay mặt về hướng nào khi chơi xích đu.

Đoạn video ‘xoắn não’ khiến dân mạng tranh cãi ầm ầm xem liệu cậu bé đang quay mặt về hướng nào khi chơi xích đu.

Mirror / Mirror
Một số người nhìn thấy được cả hai trường hợp.
Có thể bạn quan tâm