Đang xem Doanh số smartphone toàn cầu của Huawei có thể sụt giảm 40% đến 60%

Doanh số smartphone toàn cầu của Huawei có thể sụt giảm 40% đến 60%

Đây là ước tính do chính Huawei đưa ra.
Có thể bạn quan tâm