Đang xem Đông Nhi khoe con gái "đáng đồng tiền bát gạo", mới 8 tháng tuổi đã trổ tài làm 1 việc cực đảm, bố mẹ được nhờ lắm đây

Đông Nhi khoe con gái "đáng đồng tiền bát gạo", mới 8 tháng tuổi đã trổ tài làm 1 việc cực đảm, bố mẹ được nhờ lắm đây

Con gái Đông Nhi quả là "việc gì cũng đến tay", mới 8 tháng tuổi mà hết làm quản lý, thư ký cho bố mẹ giờ lại lo cả việc nhà.
Có thể bạn quan tâm