Đang xem Đóng "Sở Khanh" trên phim, còn ngoài đời Quốc Trường cũng bảo: 'Tôi từng làm tổn thương nhiều phụ nữ'

Đóng "Sở Khanh" trên phim, còn ngoài đời Quốc Trường cũng bảo: 'Tôi từng làm tổn thương nhiều phụ nữ'

Video News
Nha Nguyễn / Tri thức trẻ
Nam diễn viên thừa nhận mình có nhiều điểm giống nhân vật Vũ 'Sở Khanh' trong 'Về nhà đi con' nhưng đã dần thay đổi.
Có thể bạn quan tâm